Vision for Hillerød By

Hillerød by skal være en dynamo for kommunen som regionshovedstad og et indlysende centrum i Nordsjælland. Her skal alle vigtige funktioner findes, som fx møde- og kongresfaciliteter og store sportsanlæg. Lokalt er det her at kommunens centrale torv findes og centrale handelsgader, som alle kommunens borgere og turister skal føle sig tiltrukket af. Det gælder også byens kulturelle overordnede funktioner som udstillinger, teater, musikscener, frivillighedscenter og centralbibliotek. Ligesom det gælder overordnede læringsmiljøer som gymnasier af alle slags, apotekerskole, erhvervsskoler og campus.

Alle disse funktioner skal fra byens myndigheder og beboere opleve en positiv interesse for og medvirken til deres udvikling. Tænk også på hvilke fantastiske muligheder det gamle hospital i Østbyen vil give for at tiltrække en mangfoldighed af overordnede funktioner.

Midtbyen skal bestå af boliger til de borgere som bruger og arbejder med funktionerne. Den nødvendige interne trafik skal lettes mest mulig og gøres mest mulig miljøvenlig. Ikke kun i form af minimal forurening, men også det bedst mulige støjmiljø og visuelle miljø.

Både borgere og turister forholder sig altid positivt til Slottet, men bymidten skal ikke bare bevares, men også udvikles således at den i fremtiden tilbyder et æstetisk og funktionelt moderne miljø, hvor borgere og turister finder det naturligt at handle og opleve.......  og til sidst overnatte efter en indholdsrig, stimulerende, nyttig og smuk dag i byen.