Trafikfælder

Trafiksanering på Milnersvej

Nuværende forhold: For meget trafik i begge retninger. Ingen cykelsti på en del af Milnersvej.

Vi er bekendt med planerne om en sti via Christianshave til banestien. blev tilbagevist af Vejdirektoratet.
Vi er kommet med mange konstruktive forslag, men problemer er stadig uløste.
Beboere med udkørsel til Milnersvej har i nogle perioder meget svært ved at komme ud på gaden.
Der er tre busruter som benytter Milnersvej.

Det nyeste vejstykke fra rundkørsel i vest og op til Godthåbsvej er meget fint med bred cykel/gangsti i begge sider.

Vi ønsker bedre forhold for cyklister og gående ved omlægning af gennemkørende biltrafik.
Det kan ske ved omlægning af busruter og ændring af de nuværende gennemkørselsforhold for privatbiler.

Kan strækningen Godthåbsvej til lyskryds ved Søndre Jernbanevej gøres ensrettet fra stationen?
Derved vil der blive plads til på samme strækning at etablere fortov og cykelsti i begge retninger.

Vi arbejder for tiden på at få forbedret skiltningen for cyklister, så de kan køre bagom via Banestien og dermed undgå den øverste smalle del af Milnersvej.