Cykler

”Motorvej” for gående og cyklister fra stationen til Sportskilen/FrederiksborgCentret

Oprindeligt, i maj 2013, skrev vi her:

"Det er meget svært for ankommende til Hillerød Station at finde videre. Der bør skiltes meget bedre, og der bør etableres en bred gang/cykelsti - fra stationen til Sportskilen, Frederiksborghallen, Sprogskolen, Teatret, uddannelsesinstitutionerne mv.. Stien skal være meget synlig på stationen og forløbe så direkte, at det bliver den oplagte mulighed. Der skal naturligvis skiltes til de ankommende passagerer: GANG/CYKELSTI TIL KULTURKILEN OG SPORTSKILEN med angivelse af institutioner, hvor stien deler sig.

Stien kan som i dag starte med at gå venstre om posthuset, men den skal udvides kraftigt og rettes ud  på det første stykke på broen over Hammersholtvej. Derefter følges det første stykke af den meget fine Banesti, til venstre ad stien langs Chilihusene over Godthåbsvej igennem Kollegiet og videre så direkte som muligt mod Svømmehallen og alle de andre aktiviteter syd for Milnersvej.

Bør det ikke også overvejes om den delvis etablerede gang/cykelsti fra Søndre Banevej ad Christianshave, Rolighedsvej og Buevej til Godthåbsvej skal færdiggøres? Den eksisterende passage fra Rolighedsvej til Banestien bør gøres cykelvenlig."

Det mener vi stadigvæk, og vi har imellemtiden, her frem til januar 2016, arbejdet hårdt på at ændre tingenes tilstand.

Vi har forfattet og udgivet to rapporter:
”20151110 Hillerød som Cykelby. Endelig udgave” og ”Find vej i bykernen til fods og på cykel v. 1.0”
med de to bilag: ”L100 skilteplan version 24-11-2015” og ”L104 skilteplan version 24-11-2015”.

Begge rapporter med bilag og introduktion kan findes og læses ved at følge følgende links:
- 20141119 - Hillerød som cykelby 
- 20151218 - Find vej i bykernen til fods og på cykel
Der er sat penge af til de to skilteplaner på MTU-mødet d. 6. jan. 2016, og arbejdet fortsætter.