Biler

Miljøzoner i Hillerød – for sundhedens skyld

Her er for meget støj og møg!  Erfaringen med miljøzoner i andre lande viser, at der ikke går lang tid, før den renere luft positivt kan ses i sundhedsstatistikken. Partikelforurening er vores største luftforureningsproblem og især de mindste af partiklerne (de ultrafine partikler) forårsager for tidlig død og forværrer især luftvejs- og kredsløbssygdomme. Det forventes, at miljøzoner i København og Frederiksberg årligt vil bidrage til 150 færre for tidlige dødsfald og 8.000 færre astmatilfælde.
Hillerød kommune skal arbejde på at inddrage bymidten som miljøzone. Dette vil medføre en mindre luftforurening og mindre støjgener i byen, idet det vil tvinge en stor del af de tunge køretøjer væk fra bymidten, og kun give adgang til køretøjer med miljøzonemærker, der i kraft af partikelfiltre forurener mindre. Dette initiativ vil af vore gæster blive opfattet som et tydeligt tegn på at Hillerød er en grøn kommune.

Baggrund
Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøzoner af 21. december 2011.
Større sammenhængende byområde på mindst 2 km2 omfattende byområder eller forstæder, hvor der er betydelig trafik, årsdøgnstrafik omkring 500 tunge køretøjer eller 1.500 varebiler, og  hvor der er krav til tunge køretøjers eller varebilers udledning af partikler og om tilhørende miljøzonemærker.

Tilladelse kan gives af Miljøstyrelsen.