Cykler

For få cykelstier i Hillerød bymidte

Der mangler cykelstier mange steder i byen, men hvad er en ordentlig cykelsti og hvorfor er cykelstier vigtige?
Cykelstier er fra kørebanen fysisk afgrænsede stier, hvor kun cyklister må køre. Disse stier har en vis bredde og kan evt. afgrænses til fortovet kun med anden belægning eller med malet stribe.
Vi skal have cykelstier for at fremme brugen af cyklen som transportmiddel. Cyklen forurener ikke byen, og hvis flere bruger cyklen fremfor bilen, vil fremkommeligheden i centrum blive større og manglen på bilparkeringspladser mindre. Cyklen er også et sundt transportmiddel. Flere børn burde selv transportere sig til skole fremfor at blive kørt i bil af mor eller far. Dette kræver dog, at forældrene føler, at børnene kan køre sikkert på cykel. Hvis vi har sikre cykelstier til vores skoler, kan flere forældre lade deres børn køre selv, både til skole og til fritidsaktiviteter. Udover sundheden vil byen også undgå køer og farlige situationer omkring skolerne, især om morgenen. Hillerød Kommune har allerede igangsat forskellige projekter for at få flere til at cykle. Det lyder jo positivt….men lidt hult når cykelstierne ikke findes på de mest bilbefærdede gader i Midtbyen.
Cykelstier til vores dagligvarebutikker er også vigtige. Trafiklys skal sørge for, at cyklen, og ikke bilen, har grøn bølge. Cykelstativer skal placeres i forbindelse med ind- og udgang til butikkerne, så det er lettere at købe ind på cykel dagligt.
Vi må sikre vores skoleveje ikke kun foran skolen men også vejen til skole.
Der mangler cykelstier på Frejasvej, Milnersvej, Holmegårdsvej, Helsingørsgade,  Østergade,  Nordre og Søndre Jernbanevej (med ”Det Lille Strøg”) m.m. Alle disse veje er skoleveje og stærkt trafikerede.

Vi ønsker sikre cykelstier til vores skolebørn, men som en overgangsordning indtil der kan etableres cykelstier, må bilisternes hastighed tilpasses med kraftig skiltning og politiindsats  eller lignende effektive metoder.