Fodgængere

Spændende gågader?

Hillerød har med Helsingørsgade og Slotsgade to dejlige gågader oven i købet med mulighed for at passere Danmarks smukkeste torv med udsigt til slottet samt adgang til indkøbscentre direkte fra Slotsgade. 
Men gågaderne kunne være meget mere attraktive end nu. En stor del af dagen virker de rodede og usikre at færdes i pga. alt for store og tunge lastbiler, samt varevogne, der læsses af lang tid ud over den tilladte tid, som også for cyklister slutter kl. 11. Yderligere er  der ofte alm. biler uden adkomst, der henter pizzaer, apotekervarer eller korttidsparkerer, som var det en almindelig gade. Butikkerne har også en tendens til at bruge for mange stativer ud for deres lejemål. Der er netop i starten af 2016 vedtaget et nyt Regulativ for Gågaderne og Torvet. Nu kan områderne gøres mere sikre med god og tydelig skiltning mht. færdselsregler – der så forhåbentlig vil blive håndhævet!
Hillerød Bys Lokalråd har med rapporterne ”Hillerød som Cykelby” og ”Find vej i bykernen til fods og på cykel” i efteråret 2015 givet væsentlige bidrag til forbedringer på disse forhold, ligesom Kommunen med Strategiplan for Hillerød By 2015 med tilhørende baggrundsrapporter har leveret en ”køreplan” for bedre forhold for især fodgængerne her.
Emnerne bør løbende tages op med kommunen, de handlende og politiet. Det er desværre stadig relevant at stille følgende spørgsmål:
1) Hvem har ansvaret for at kommunens gågaderegulativ bliver overholdt?
2) Hvad gør politiet for at den almindelige færdselslov bliver overholdt i gågaderne?
Man kan desuden forestille sig en større blomsterudsmykning som i visse andre kommuner. Det vil give mange kunder lyst til at blive længere i området.