Trafikfælder

Et nødråb fra Buddes hjørne

Når Hillerød kommune og Politiet vil øge fremkommeligheden for bilister for at presse flere biler hurtigere gennem bymidten, regulerer de trafiklysenes intervaller, så gående trafikanter må vente længere for at krydse gaden.
Men der er også andre og mere langsigtede løsninger for Hillerød bymidte.
Da Ndr. Jernbanevej, blev åbnet mod Helsingørs-gå-gade/Stauns hjørne/Buddes hjørne skyldtes det et ønske om at få busserne nærmere bymidten (gågaden) for at hjælpe forretningerne og kunderne med kortere afstand til et busstoppested.
Forslag til en løsningsmodel kunne være at venstre- og højresving Helsingørsgade/Ndr. Jernbanevej forbeholdes bustrafik og cykler. Det vil lette trafikpresset og reducere bilkøerne.

Det er, med udredningsrapporten ”Hillerød som Cykelby”, lykkedes for os, at få MTU
(3. jan. 2016) til at vedtage, at venstresving skal være forbudt, bortset for bybusser, for trafik fra Helsingørsgade til Ndr. Jernbanevej. Samtidig har MTU godkendt vores forslag om at gøre den smalle del af Helsingørsgade til en ”cykelgade”. (Her må både biler og cykler køre, men på cyklisternes præmisser.)

Busserne kan så overholde deres køreplan, og ikke forsinkes i lange køer.
Bilerne må bruge en anden direkte vej til Stationen og Hostrupsvej.  Vort forslag er at omlægge Helsingørsgade så den føres hen over P-pladsen mellem Betania Missionshus og Kiropraktorhuset og løber ud i Ndr. Jernbanevej. Dette ville højst sandsynligt ændre bilisters kørevaner og omdanne Buddes Hjørne til en plads og fredeliggøre Østergade og ”Det lille strøg”. Derved kunne også de bløde trafikanters sikkerhed forbedres.

Der foreslås også en  ændring af lysreguleringen med et længere interval for de gående, således at det er sikkert at krydse gaden. Ventetiden ved fodgængerovergange nedsættes, så det er hurtigere at komme til busstoppestedet på Ndr. Jernbanevej.

Der er ingen tvivl om at denne lille vejregulering vil aflaste Buddes Hjørne betydeligt.  

Der skal skiltes tydeligere i starten af Helsingørsgade med  at gennemkørende lastbilkørsel er forbudt.
Desværre er der mange store lastbiler, som stadig ikke overholder dette. Politiet må (stadigvæk) gøre en meget større indsats for at håndhæve reglerne.