Byplanlægning

Hillerøds bymidtes fremtid

Hillerød by skal være en dynamo i Hillerød kommune og som regionshovedstad være et indlysende centrum i Nordsjælland. Her skal alle de centrale funktioner findes.
På uddannelsesområdet skal der udvikles en vifte af uddannelsesfaciliteter, så vi forbliver Nordsjællands uddannelsesby.
Hillerød by skal ligeledes tiltrække besøgende til et aktivt og varieret kulturliv som f.eks. udstillinger, teater- koncert- og biografbesøg.
Klaverfabrikken er blevet udnævnt til regionalt spillested støttet af staten. Det er vigtigt at denne mulighed for et spændende spillested i Hillerød bliver bakket op både af borgere og myndigheder, så vi fortsat kan rumme et regionalt spillested for hele Nordsjælland.
På sportens område skal Hillerød by udvikle store tidssvarende idrætsfaciliteter som svømme-, badminton- og tennishal m.m. ligesom FrederiksborgCentret som idrætshal skal tiltrække udstillinger og arrangementer af interesse for hele regionen.
Vi skal værne om Slottet, men vi skal også værne om Hillerød bymidte og dens miljø og historie.
Hillerød by har en indre gammel bykerne og et vejnet, som stammer fra kongernes tid, hvor næsten alle veje tilhørte Kongen og derfor endte i slotsgården.
Dette vejsystem giver trafik og miljøproblemer, når pladsen er trang og trafikken stadig er stigende. Vi skal give byen en chance for et udvikle sig fra en gennemkørselsby i dag, til en by med et indre liv og miljø til glæde for kommunens borgere og som tiltrækker folk fra hele verden og fra Nordsjælland til den handelsby, som vi rent historisk altid har været.
Bymidten består i dag af en halv Slotsgade og en halv Helsingørsgade holdt samme af torvet, resten er overladt til den bilende trafik.
Handelslivet gør, hvad de kan for at skabe miljø og hygge, men bymidten mangler luft og plads for at leve og udvikle sig. 
Det er på tide at kommunen får det store projekt for Slotssøkarréen udarbejdet af Fogh & Følner op af skuffen, og kommer i gang med udviklingen af arealerne bag bebyggelsen ved Slotsgade og Slotssøen, kombineret med forslag fra Juul & Frost med deres særlige vægt på sammenhænge og udformning af pladser, gader og tværgående forbindelser, som binder byen sammen.