Biler

Biler kan ikke læse! - Skiltning skal håndhæves

Ved indkørslen til fx. Helsingørsgade fra nord er der skilte der forbyder kørsel med lastbiler  - uden undtagelse! Men hver dag er der alligevel mange tunge lastbiler på vej gennem byen. De er ofte fra provinsen eller udlandet. Chaufførerne kan godt se, at de kører ind i mere  og mere trafikbelastede gader. Og de er sikkert også kede af at spilde tid i køerne. Hvorfor kører de så ind? Vort bud er, at de retter sig efter vognens GPS, som dirigerer dem den korteste vej.

Hvad kan man så gøre ved det? Der er følgende muligheder, som ikke er prioriterede, men som skal diskuteres med kommune og politi:
- øget opsigtsvækkende skiltning ved sidste "omfartsvej"
- chikaner i byen
- På indfaldsvejene: elektroniske advarselstavler, der blinker “ Ingen tunge lastbiler lige ud! Drej!”, hvis en infrarød lysstråle på tværs af vejen brydes, når lastbilen er over varevognshøjde (som ved for lave broer over veje)
- overvågningskamera, så politiet kan se – og optage -  hvem der kører forkert
- elektroniske skilte på de indre gader, der på dansk og engelsk siger "Du er blevet fotograferet fordi din lastbil er for stor til at køre igennem byen"
- henvendelse til TomTom og Garmin og kortleverandørerne (TeleAtlas og NAVTEQ ) om at markere Hillerød som 40km “besværlig” byzone.
- udnævne Hillerød til miljøzone, som tyske og italienske byer (bøder)
- lave rundkørsler ved indfaldsvejene, der skilter at lastbiler og gennemkørende biler skal køre udenom byen.
- sidst men ikke mindst: øget politiindsats med at håndhæve reglerne.

Et eksempel: Et godt stykke før vejen fra Fredensborg krydser Isterødvejen vækkes chaufføren af en "højdealarm". Og lige før krydset tydeliggøres  skiltningen med markering af, at lastbiler skal køre tv. ned på Isterødvejen mod sydøst hen til Overdrevsvejen for at komme til Hillerød S, V og N.

Hvis læseren har flere bud, så kontakt os. Tak!