Bestyrelsen

Mand Tim Karll
Formand
tim.karll@hotmail.com
Dame Karen Kongsted
Næstformand
kk@esnord.dk
Mand Flemming Munch Mortensen
Kasserer
il-f-mm@mail.tele.dk
Dame Marianne Løvdal
Bestyrelsesmedlem
marianneloevdal@hotmail.com
Dame Anne-Marie Willumsen
Bestyrelsesmedlem
anne-mariewillumsen@hotmail.com
Dame Margit Nelson
Bestyrelsesmedlem
mnelson@live.dk
Mand Truels Hjort
Bestyrelsesmedlem
truels.hjort@gmail.com


© hillerodbyslokalraad.dk
© Foto: Tom Døllner med mindre andet er anført

Tekster og fotos fra denne hjemmeside må citeres med kildeangivelsen:
”Gengivet med tilladelse fra Hillerød Bys Lokalråd”